Špeciálne poistné produkty

Unikátne produkty PROCOVER

Špeciálne poistné produkty

Naša spoločnosť ponúka okrem sprostredkovania poistenia v rámci produktov poisťovní, s ktorými spolupracujeme, aj špeciálne poistné produkty špeciálne určené pre špecifické segmenty trhu.

Každý špeciálny poistný produkt vznikol v spolupráci s renomovanou a na slovenskom poistnom trhu stabilnou poisťovňou tak, aby priniesol čo najlepšie krytie a poskytol čo najvýhodnejšie podmienky skupine, pre ktorú je určený.

 

PROMEDIC – poistný produkt pre lekárov a veterinárov

PROMODEL – poistný produkt pre modelárov

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva alebo prevádzky modelu.

Škody spôsobené modelárom (fyzickou osobou) tretím osobám pri vykonávaní záujmovej alebo športovej činnosti, ktoré vyplývajú z vlastníctva alebo prevádzky modelu,  môžu dosiahnuť pomerne vysoké sumy. S ohľadom na rast právneho povedomia spoločnosti a za účelom eliminovania platieb za náhradu možnej škody  bol v súčinnosti poistiteľa – QBE Insurance ( Europe ) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, finančného sprostredkovateľa v sektore poistenia a zaistenia – ProCover, s.r.o. a profesionálneho modelárského obchodu RCSVET.SK pripravený špeciálny poistný produkt. Poistenie kryje škody spôsobené modelmi prevádzkovanými na zemi, vo vzduchu alebo vo vode.