Likvidácia poistných udalostí

Čo vám prináša PROCOVER?

Po poistnej udalosti sa človek častokrát stretáva s neochotou pracovníkov v poisťovniach, dlhým procesom likvidácie jeho poistnej udalosti, nekonečnými požiadavkami poisťovne o doloženie dokladov k dolikvidovaniu poistnej udalosti a nakoniec aj s krátením poistného plnenia.

Za našich klientov riešime likvidáciu poistných udalostí my a je to jedna z najdôležitejších súčastí našich služieb:

  • odbremeníme vás od komunikácie s poisťovňou
  • dohliadame na rýchly a hladký priebeh procesu likvidácie poistných udalostí
  • zabezpečíme poistné plnenie, ktoré klientovi prináleží v prípade, že boli dodržané všetky podmienky dojednané pri uzatváraní poistnej zmluvy