Domov

„Vždy sa snažíme pre klienta dojednať tie najlepšie podmienky podľa jeho potrieb a predstáv.“
„Poistné plnenie po havárii mi vybavili veľmi rýchlo a nemusela som nič platiť!“
„Môžete sa spoľahnúť, že Vám pomôžeme vybrať to správne poistenie.“
„Upozornili ma na možné riziká a pomohli mi nájsť riešenia na ich elimináciu.“
„Naše nadštandardné vzťahy s poisťovňami, znamenajú pre vás nadštardné podmienky.“
„Našiel som riešenie pre seba, pre mojich zamestnancov a aj pre ordináciu.“
Previous
Next
Prečo PROCOVER?

Zbavíme vás starostí s poisťovnami

Sme nezávislá fullservisová sprostredkovateľská a poradenská spoločnosť v oblasti poistenia. Našu činnosť sústreďujeme na komplexné poradenstvo a zastupovanie klientov vo vzťahu k poisťovniam.

Vyjednáme vám najlepšie podmienky

Nestrannosť pri sprostredkovaní poistných produktov zaručuje klientom výber najvhodnejšieho poistenia   a to z hľadiska rozsahu poistného krytia, ceny poistenia      a kvality servisu pri likvidácii prípadných poistných udalostí.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne:

 • zadefinujeme všetky možné riziká
 • zostavíme najvhodnejšiu skladbu poistenia
 • predložíme klientovi najlepšie ponuky z oslovených poisťovní na Slovensku či v zahraničí
 • odporučíme najvýhodnešiu ponuku
 • asistujeme pri uzatváraní samotnej poistnej zmluvy klientom

Rýchla pohodlná a bezplatná likvidácia poistných udalostí

Po poistnej udalosti sa človek častokrát stretáva s neochotou pracovníkov v poisťovniach, dlhým procesom likvidácie jeho poistnej udalosti, nekonečnými požiadavkami poisťovne o doloženie dokladov k dolikvidovaniu poistnej udalosti a nakoniec aj s krátením poistného plnenia.

Aktuality

 

S kým spolupracuje PROCOVER?
 • Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.;
 • Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu;
 • Colonnade Insurance SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu;
 • Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu;
 • Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu;
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.;
 • Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu;
 • INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., člen skupiny AXA, zastúpený na základe plnej moci spoločnosťou AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group;
 • KOMUNÁLNA  poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group;
 • Fortegra Europe Insurance Company Limited, so sídlom The Reed Centre,     Blue Harbour, Ta´Xniex Seafron, Ta´Xbiex, XBX 1027, Malta , zastúpená spoločnosťou  DEFEND INSURANCE, s.r.o.
 • MSIG Europe Insurance AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko);
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu;
 • PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Union poisťovňa, a.s.;
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.;
 • VÚB Leasing, a.s. – leasingová spoločnosť
 • Risk Experts s.r.o. – rizikový manažment
 • McGrath & Arthur s.r.o. – právna oblasť
 • Petrisk International, makléřská pojišťovací společnost, a.s.
 • CEE Specialty, s.r.o. – Underwriting Agency zastupujúca poisťovateľov:   Lloyd´s Brussels a HDI Global Specialty SE, ide o spoločný podnik založený spoločnosťami Hannover Re a HDI Global SE