Kontakt

Kontakty

ProCover, s.r.o.

Sídlo: Bieloruská 60, 821 06 Bratislava
Prevádzka: Podunajská 25, 821 06 Bratislava

Tel. č.:  +421 2 33002499
            +421 2 33002498
Fax:      +421 2 33523795

Prevádzka Bratislava

Ing. Katarína Alexejenková
Mobil 0905 645 665
Email alexejenkova@procover.sk

Miroslav Bránik
Mobil 0905 974 322
Email branik@procover.sk

Miroslava Stašiková
Mobil 0918 908 333
Email stasikova@procover.sk

Martin Ivan
Mobil 0917 954 267
Email ivan@procover.sk

Andrej Guldan
Mobil 0918 188 333
Email guldan@procover.sk

Prevádzka Košice

Ľudmila Čermáková
Mobil 0910 991 133
Email cermakova@procover.sk