Partneri

Naši partneri

Nadštandardná spolupráca

Naša spoločnosť úzko spolupracuje so všetkými renomovanými, na slovenskom poistnom trhu stabilnými poisťovňami. Neustále rozvíjame naše vzťahy a kontakty a rozširujeme našu spoluprácu o ďalšie poisťovne nie len v rámci Slovenskej republiky.

Zároveň sa snažíme poskytnúť klientom pomoc aj prostredníctvom spolupráce so špecializovanými spoločnosťami, ktoré sústreďujú svoju činnosť len na určité, s poistením spojené činnosti ako je risk-consulting či právna oblasť.

Naše dlhodobo budované a rozvíjané vzťahy s poisťovňami nám umožňujú vyjednávať pre klientov najvýhodnejšie a mnohokrát i špecifické podmienky poistenia a zároveň nám tiež umožňujú urýchlovať procesy likvidácie poistných udalostí.

S kým spolupracuje PROCOVER?

Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.;

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu;

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Colonnade Insurance SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu;

ČSOB Poisťovňa, a.s.;

Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Fortegra Europe Insurance Company Limited, so sídlom The Reed Centre, Blue Harbour, Ta´Xniex Seafron, Ta´Xbiex, XBX 1027, Malta , zastúpená spoločnosťou DEFEND INSURANCE, s.r.o.;

Generali Poisťovňa, a.s.;

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa;

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu;

HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu;

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., člen skupiny AXA, zastúpený na základe plnej moci spoločnosťou AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group;

KOMUNÁLNA  poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group;

MSIG Europe Insurance AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko);

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu;

NOVIS poisťovňa, a.s.;

Starr International ( Europe ) Ltd., zastúpená na základe plnej moci spoločnosťou Starr Underwriting Agents limited, konajúcou v SR prostredníctvom Starr Underwriting Agents Slovakia, oranizačná zložka

UNIQA poisťovňa, a.s.;

Union poisťovňa, a.s.;

Wüstenrot poisťovňa, a.s.;

I.P. trust, a.s. – poisťovací maklér, Česká republika

VÚB Leasing, a.s. – leasingová spoločnosť

Risk Experts s.r.o. – rizikový manažment

McGrath & Arthur s.r.o. – právna oblasť

Petrisk International, makléřská pojišťovací společnost, a.s.