Komplexné poisťovacie služby

Kontaktujte nás

0905 645 665

ProMedic Lekári
Veterinári
ProMedic – Komplexné poistenie lekárov, veterinárov, ordinácií a lekární

„Konečne niekto myslí s poistením aj na lekárov. Už nemusím hľadať riešenie za hranicami Slovenska.”

ProMedic – Komplexné poistenie lekárov, veterinárov, ordinácií a lekární

ProMedic je poistný produkt špeciálne určený pre lekárov, veterinárov a ich ordinácie ale taktiež lekárne a iné neštátne zdravotné zariadenia. Ide o kombinácu poistenia majetku, zodpovednosti a naviac i poistenia ušlého zisku a fixných nákladov z dôvodu úrazu, dlhodobej PN, majetkovej škody či karantény a úradného zásahu.

Zároveň je možné uzavrieť aj iné poistenia súvisiace s výkonom zdravotníckych činností za zvýhodnené sadzby.

ProMedic kryje riziká, ktoré ohrozujú činnosť lekárov, lekárnikov alebo veterinárov, ich ambulancie a prevádzky.

Kontaktný formulár

Predmetom poistenia ProMedic je:

 • Majetok ( hnuteľný, nehnuteľný )
 • Elektronika a prístroje
 • Stroje a technológie
 • Sklo
 • Hotovosť
 • Zodpovednosť
 • Ušlý zisk a fixné náklady (tzv. prerušenie prevádzky)

Zároveň ponúkame lekárom, lekárnikom a veterinárom:

 • Poistenie právnej ochrany
 • Úrazové poistenie
 • Celoročné cestovné poistenie (vrátane rodiny)
 • Poistenie motorových vozidiel