Komplexné poisťovacie služby

Kontaktujte nás

0905 645 665

Poistenie právnických osôb

Zabezpečte svoju firmu proti rizikám a predchádzajte nepriaznivým a nepredvídateľným udalostiam. Ponúkame komplexné spektrum poistných produktov pre podnikateľov.

 • Poistenie nehnuteľného majetku
 • Poistenie hnuteľného majetku
 • Poistenie strojov, technologií
 • Poistenie elektroniky
 • Poistenie zásielok
 • Poistenie zodpovednosti za škodu s pripoistením
 • Poistenie profesnej zodpovednosti
 • Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu (CMR)
 • Poistenie zodpovednosti štatutárnych orgánov
 • Poistenie pohľadávok
 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Poistenie poľnohospodárskych plodín
 • Poistenie poľnohospodárskych zvierat
 • Poistenie právnej ochrany
 • Poistenie motorových vozidiel (havarijné aj zákonné poistenie)
 • Benefity zamestnancov
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

viac >>

Poistenie právnických osôb

„Môžete sa spoľahnúť, že Vám pomôžeme vybrať to správne poistenie.“

Poistenie fyzických osôb

Ponúkame komplexné spektrum poistných produktov pre každého vrátane životného poistenia

 • Poistenie nehnuteľnosti (dom, byt, chata, garáž, ...)
 • Poistenie domácnosti
 • Poistenie zodpovednosti z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a domácnosti
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
 • Poistenie motorových vozidiel (havarijné aj zákonné poistenie)
 • Poistenie právnej ochrany
 • Životné poistenie

viac >>