Komplexné poisťovacie služby

Kontaktujte nás

0905 645 665

Unikátne produkty PROCOVER

Špeciálne poistné produkty

Naša spoločnosť ponúka okrem sprostredkovania poistenia v rámci produktov poisťovní, s ktorými spolupracujeme, aj špeciálne poistné produkty špeciálne určené pre špecifické segmenty trhu.

Každý špeciálny poistný produkt vznikol v spolupráci s renomovanou a na slovenskom poistnom trhu stabilnou poisťovňou tak, aby priniesol čo najlepšie krytie a poskytol čo najvýhodnejšie podmienky skupine, pre ktorú je určený.

 

poistný produkt pre lekárov a veterinárov

PROMEDIC

 

poistný produkt pre modelárov

PROMODEL

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva alebo prevádzky modelu.

Škody spôsobené modelárom (fyzickou osobou) tretím osobám pri vykonávaní záujmovej alebo športovej činnosti, ktoré vyplývajú z vlastníctva alebo prevádzky modelu,  môžu dosiahnuť pomerne vysoké sumy. S ohľadom na rast právneho povedomia spoločnosti a za účelom eliminovania platieb za náhradu možnej škody  bol v súčinnosti poistiteľa - QBE Insurance ( Europe ) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, finančného sprostredkovateľa v sektore poistenia a zaistenia - ProCover, s.r.o. a profesionálneho modelárského obchodu RCSVET.SK pripravený špeciálny poistný produkt. Poistenie kryje škody spôsobené modelmi prevádzkovanými na zemi, vo vzduchu alebo vo vode.

 

 

Unikátne produkty PROCOVER

„Našiel som riešenie pre seba, pre mojich zamestnancov a aj pre ordináciu.“

S kým spolupracuje PROCOVER?

 

Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.;

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu;

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Colonnade Insurance SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu;

ČSOB Poisťovňa, a.s.;

D.A.S. Rechtsschutz AG pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Generali Poisťovňa, a.s.;

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa;

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu;

HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu;

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., člen skupiny AXA, zastúpený na základe plnej moci spoločnosťou AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group;

KOMUNÁLNA  poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group;

Lloyd´s Syndicate 5820 of the Society of Lloyd´s on behalf od the Association of Underwriters as Lloyd´s, riadený výkonným agentom ANV Syndicates Limited, zastúpený správcom DEFEND FINANCE, s.r.o.

MSIG Europe Insurance AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko);

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu;

NOVIS poisťovňa, a.s.;

Starr International ( Europe ) Ltd., zastúpená na základe plnej moci spoločnosťou Starr Underwriting Agents limited, konajúcou v SR prostredníctvom Starr Underwriting Agents Slovakia, oranizačná zložka

UNIQA poisťovňa, a.s.;

Union poisťovňa, a.s.;

Wüstenrot poisťovňa, a.s.;

 

I.P. trust, a.s. - poisťovací maklér, Česká republika

VÚB Leasing, a.s. - leasingová spoločnosť

Risk Experts s.r.o. - rizikový manažment

McGrath & Arthur s.r.o. - právna oblasť

Petrisk International, makléřská pojišťovací společnost, a.s.

viac >>