Komplexné poisťovacie služby

Kontaktujte nás

0905 645 665

ProBusiness Právnické osoby
Poistenie právnických osôb

„Môžete sa spoľahnúť, že Vám pomôžeme vybrať to správne poistenie.“

Poistenie právnických osôb

Zabezpečte svoju firmu proti rizikám a predchádzajte nepriaznivým a nepredvídateľným udalostiam.

Kontaktný formulár

Ponúkame komplexné spektrum poistných produktov pre podnikateľov.

 • Poistenie nehnuteľného majetku
 • Poistenie hnuteľného majetku
 • Poistenie strojov, technologií
 • Poistenie elektroniky
 • Poistenie zásielok
 • Poistenie zodpovednosti za škodu s pripoistením
 • Poistenie profesnej zodpovednosti
 • Poistenei zodpovednosti cestného dopravcu (CMR)
 • Poistenie zodpovednosti štatutárnych orgánov
 • Poistenie pohľadávok
 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Poistenie poľnohospodárskych plodín
 • Poistenie poľnohospodárskych zvierat
 • Poistenie právnej ochrany
 • Poistenie motorových vozidiel (havarijné aj zákonné poistenie)
 • Benefity zamestnancov
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania