Komplexné poisťovacie služby

Kontaktujte nás

0905 645 665

Poistenie fyzických osôb

Ponúkame komplexné spektrum poistných produktov pre každého vrátane životného poistenia

  • Poistenie nehnuteľnosti (dom, byt, chata, garáž, ...)
  • Poistenie domácnosti
  • Poistenie zodpovednosti z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a domácnosti
  • Cestovné poistenie
  • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
  • Poistenie motorových vozidiel (havarijné aj zákonné poistenie)
  • Poistenie právnej ochrany
  • Životné poistenie