Komplexné poisťovacie služby

Kontaktujte nás

0905 645 665

Prečo PROCOVER?

Zbavíme vás starostí s poisťovňami

Sme nezávislá fullservisová sprostredkovateľská a poradenská spoločnosť v oblasti poistenia. Našu činnosť sústreďujeme na komplexné poradenstvo a zastupovanie klientov vo vzťahu k poisťovniam.

Nestrannosť pri sprostredkovaní poisťovacích produktov zaručuje klientom výber najvhodnejšieho poistenia a to z hľadiska rozsahu poistného krytia, ceny poistenia a kvality servisu pri likvidácii prípadných poistných udalostí.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne:

  • zadefinujeme všetky možné riziká
  • zostavíme najvhodnejšiu skladbu poistenia
  • predložíme klientovi najlepšie ponuky z oslovených poisťovní na Slovensku či v zahraničí
  • odporučíme najvýhodnešiu ponuku
  • asistujeme pri uzatváraní samotnej poistnej zmluvy a samozrejme aj pri prípadných poistných udalostiach

 

 

Prečo PROCOVER?

„Vždy sa snažíme pre klienta dojednať tie najlepšie podmienky podľa jeho potrieb a predstáv.“

 

 

 

S kým spolupracuje PROCOVER?

 

Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.;

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu;

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Colonnade Insurance SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu;

ČSOB Poisťovňa, a.s.;

D.A.S. Rechtsschutz AG pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Generali Poisťovňa, a.s.;

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa;

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu;

HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu;

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., člen skupiny AXA, zastúpený na základe plnej moci spoločnosťou AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group;

KOMUNÁLNA  poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group;

Lloyd´s Syndicate 5820 of the Society of Lloyd´s on behalf od the Association of Underwriters as Lloyd´s, riadený výkonným agentom ANV Syndicates Limited, zastúpený správcom DEFEND FINANCE, s.r.o.

MSIG Europe Insurance AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko);

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu;

NOVIS poisťovňa, a.s.;

Starr International ( Europe ) Ltd., zastúpená na základe plnej moci spoločnosťou Starr Underwriting Agents limited, konajúcou v SR prostredníctvom Starr Underwriting Agents Slovakia, oranizačná zložka

UNIQA poisťovňa, a.s.;

Union poisťovňa, a.s.;

Wüstenrot poisťovňa, a.s.;

 

I.P. trust, a.s. - poisťovací maklér, Česká republika

VÚB Leasing, a.s. - leasingová spoločnosť

Risk Experts s.r.o. - rizikový manažment

McGrath & Arthur s.r.o. - právna oblasť

Petrisk International, makléřská pojišťovací společnost, a.s.

viac >>