Komplexné poisťovacie služby

Kontaktujte nás

0905 645 665

Čo vám prináša PROCOVER?

Rýchla pohodlná a bezplatná likvidácia poistných udalostí

Po poistnej udalosti sa človek častokrát stretáva s neochotou pracovníkov v poisťovniach, dlhým procesom likvidácie jeho poistnej udalosti, nekonečnými požiadavkami poisťovne o doloženie dokladov k dolikvidovaniu poistnej udalosti a nakoniec aj s krátením poistného plnenia.

Za našich klientov riešime likvidáciu poistných udalostí my a je to jedna z najdôležitejších súčastí našich služieb:

  • odbremeníme vás od komunikácie s poisťovňou
  • dohliadame na rýchly a hladký priebeh procesu likvidácie poistných udalostí
  • zabezpečíme poistné plnenie, ktoré klientovi prináleží v prípade, že boli dodržané všetky podmienky dojednané pri uzatváraní poistnej zmluvy
Čo vám prináša PROCOVER?

„Poistné plnenie po havárii mi vybavili veľmi rýchlo a nemusela som nič platiť!“

S kým spolupracuje PROCOVER?

 

Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.;

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu;

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Colonnade Insurance SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu;

ČSOB Poisťovňa, a.s.;

D.A.S. Rechtsschutz AG pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu;

Generali Poisťovňa, a.s.;

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa;

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu;

HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu;

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., člen skupiny AXA, zastúpený na základe plnej moci spoločnosťou AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group;

KOMUNÁLNA  poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group;

Lloyd´s Syndicate 5820 of the Society of Lloyd´s on behalf od the Association of Underwriters as Lloyd´s, riadený výkonným agentom ANV Syndicates Limited, zastúpený správcom DEFEND FINANCE, s.r.o.

MSIG Europe Insurance AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko);

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu;

NOVIS poisťovňa, a.s.;

Starr International ( Europe ) Ltd., zastúpená na základe plnej moci spoločnosťou Starr Underwriting Agents limited, konajúcou v SR prostredníctvom Starr Underwriting Agents Slovakia, oranizačná zložka

UNIQA poisťovňa, a.s.;

Union poisťovňa, a.s.;

Wüstenrot poisťovňa, a.s.;

 

I.P. trust, a.s. - poisťovací maklér, Česká republika

VÚB Leasing, a.s. - leasingová spoločnosť

Risk Experts s.r.o. - rizikový manažment

McGrath & Arthur s.r.o. - právna oblasť

Petrisk International, makléřská pojišťovací společnost, a.s.

viac >>